• Finnair.com
 • Suomeksi
 • - IN English
Menu

Finnair-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017

07, 2017

Finnairin tuloksen kasvu jatkuu: kaikkien aikojen paras toisen kvartaalin tulos

Huhti–kesäkuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 633,4 miljoonaa euroa (569,6)*.
 • Tarjotut matkustajakilometrit (ASK) kasvoivat 6,8 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 37,5 miljoonaa euroa (3,2).
 • Liiketulos oli 89,1 miljoonaa euroa (0,2) ja sisälsi muun muassa yhden A350-koneen myyntivoiton.
 • Vertailukelpoinen EBITDAR** oli 103,2 miljoonaa euroa (56,3).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 162,2 miljoonaa euroa (119,6) ja investointien nettorahavirta -136,5 miljoonaa euroa (-149,0).***
 • Yksikkötuotto (RASK) nousi 4,1 prosenttia vertailukaudesta.
 • Yksikkökustannus (CASK) laski 1,6 prosenttia ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) nousi 3,1 prosenttia vertailukaudesta.
 • Matkustajakohtainen lisämyynti kasvoi 8,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 11,8 euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (-0,04).

Tammi–kesäkuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 187,7 miljoonaa euroa (1 106,0)*.
 • Tarjotut matkustajakilometrit (ASK) kasvoivat 3,5 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 28,5 miljoonaa euroa (-12,2).
 • Liiketulos oli 79,1 miljoonaa euroa (-17,4).
 • Vertailukelpoinen EBITDAR** oli 153,3 miljoonaa euroa (92,7).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 186,1 miljoonaa euroa (130,0) ja investointien nettorahavirta 8,6 miljoonaa euroa (-396,3).***
 • Yksikkötuotto (RASK) nousi 3,7 prosenttia vertailukaudesta.
 • Yksikkökustannus (CASK) nousi 0,1 prosenttia ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) nousi 2,2 prosenttia vertailukaudesta.
 • 20 miljoonan euron tehokkuusparannusohjelma toteutui kesään mennessä täysimääräisesti.
 • Matkustajakohtainen lisämyynti kasvoi 8,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 12,3 euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (-0,19).

* Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

** Vertailukelpoinen liiketulos + poistot ja arvonalentumiset + lentokaluston leasemaksut.

*** Investointien nettorahavirta sisältää yhteensä toisella neljänneksellä 91 miljoonaa euroa sijoituksia rahamarkkinarahastoihin ja muihin rahoitusvaroihin, jotka erääntyvät yli kolmen kuukauden päästä. Vuoden alkupuoliskolla nämä sijoitukset pienenivät nettomääräisesti 95 miljoonalla eurolla. Sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Tulevaisuuden näkymät

28.4.2017 julkaistut näkymät

Matkustaja- ja rahtiliikenteen kysyntänäkymiin Finnairin päämarkkina-alueilla liittyy edelleen epävarmuutta. Finnair arvioi, että laivaston uusimisen ja uusien lentokoneiden käyttöönoton myötä sen kapasiteetti kasvaa 8– 10 prosenttia vuonna 2017 viime vuoteen verrattuna. Kasvu painottuu voimakkaasti vuoden jälkipuoliskoon. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan kapasiteetin kasvua hitaammin, koska markkinoiden kokonaiskapasiteetti kasvaa Finnairin keskeisillä markkinoilla.

Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Finnair antaa koko vuoden toiminnallisen tuloksen kehitystä kuvaavan ennusteen puolivuosikatsauksen yhteydessä heinäkuussa. 

Näkymät 20.7.2017

Matkustaja- ja rahtiliikenteen kysyntänäkymiin Finnairin päämarkkina-alueilla liittyy edelleen epävarmuutta. Finnair arvioi edelleen, että laivaston uusimisen ja uusien lentokoneiden käyttöönoton myötä sen kapasiteetti kasvaa 8–10 prosenttia vuonna 2017 viime vuoteen verrattuna. Kasvu painottuu voimakkaasti vuoden jälkipuoliskoon. Vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan jokseenkin yhdenmukaisesti kapasiteetin kanssa.

Finnair arvioi, että jos polttoaineen hinta ja valuuttakurssit säilyvät nykytasollaan, sen vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2017 suunnilleen kaksinkertaistuu edellisvuotisesta (2016: 55 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Finnairin kasvu on nyt hyvässä nosteessa: Avaamme uusia reittejä, lisäämme kapasiteettia avainreiteillemme ja rekrytoimme uusia finnairilaisia. Nettosuositteluindeksillä mitattu asiakastyytyväisyys on huipputasollaan. Olemme tuoneet asiakkaillemme muun muassa wifi-yhteyden koko laajarunkolaivastoon sekä uudet kätevät lennonaikaiset maksuratkaisut koko laivastoomme. Käynnistimme myös uuden kuljetuspalvelun, jonka avulla asiakas voi ostaa kerralla koko matkan ovelta ovelle lentolippuun yhdistettynä. Myynti- ja markkinointipanostuksemme valituilla kohdemarkkinoilla tuovat hyviä tuloksia ja tukevat markkinaosuutemme kasvua strategisesti tärkeillä reiteillä. Myös markkinatilanne toisella vuosineljänneksellä kehittyi suotuisasti, ja kasvumme sai näin onnistuneen ajoituksen myötä lentävän lähdön. Ensi talvikautena kasvammekin suunnitelmiemme mukaan nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.  

Toisella vuosineljänneksellä Finnairilla lensi ennätysmäärä matkustajia. Tämä näkyi myös liikevaihdossamme, joka kasvoi kaksinumeroista vauhtia. Myynti kasvoi erityisesti meille keskeisten Aasian ja Euroopan lentojen vahvan kysynnän ansiosta ja täyttöasteemme paranivat. Erityisesti on syytä mainita Japanin, Korean ja Kiinan-myyntimme suotuisa kehitys.

Sekä yritysmyynti että ryhmämatkojen toteutumisaste ovat olleet selvästi vahvempia kuin viime vuonna. Uudet kohteemme, kuten San Francisco, ovat myyneet hyvin, samoin Tokion lisävuorot. Myös Euroopan kohdevalikoiman kasvu ja kapasiteetti vastasi hyvin niin aasialaisten kuin suomalaisten matkustajienkin tarpeita. Suomalaisten matkustus onkin vilkastunut vuotta aiemmasta, samoin liikenne Yhdysvalloista Pohjoismaihin ja Venäjälle uusien parantuneiden yhteyksiemme ansiosta.

Vahvan kysynnän myötä matkustajakäyttöaste nousi tuntuvasti toisella neljänneksellä ja matkalippujen hinnat pitivät hyvin pintansa. Ilahduttavaa oli myös se, että matkustajakohtainen lisämyynti jatkoi kasvuaan ja rahdin odotettu nousukäänne toteutui. Myönteinen kehitys näkyi myös tuloksessamme: toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketuloksemme oli lähes 35 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuoden niukasti positiivinen tulos. Tuloksemme onkin nyt ollut jatkuvalla nousu-uralla jo kohta kolme vuotta. Erityisen ilahduttavaa on myös se, että asiakastyytyväisyytemme on edelleen kehittynyt positiivisesti: Finnairin nettosuositteluindeksi NPS oli neljänneksen aikana 48 eli kaikkien aikojen korkein. Panostamme palvelukehitykseen ja matkustajan koko polun sujuvoittamiseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisen pohjoismaisen kokemuksen.

Mukavasti sujunut alkuvuosi antaa meille hyvän pohjan rakentaa tulevaisuuden Finnairia. Loppuvuonna kapasiteettimme kasvaa noin 15 prosentin vuosivauhdilla. Kolmas neljännes on toiminnassamme kausiluonteisesti vahvin, ja markkinatilanne näyttää lupaavalta. Siksi odotamme, että koko vuoden vertailukelpoinen liiketulos suunnilleen kaksinkertaistuu edellisvuotisesta.

Taloudellinen raportointi

Finnairin vuoden 2017 taloudellisten katsausten julkaisupäivät ovat seuraavat:

Osavuosikatsaus 1.1.–31.9.2017           25.10.2017 

FINNAIR OYJ
Hallitus

Tiedotustilaisuudet 

Finnair järjestää 20.7.2017 tulosjulkistukseen liittyvän lehdistötilaisuuden klo 11.00 ja analyytikkotilaisuuden klo 12.30 toimitiloissaan osoitteessa Tietotie 9. Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään klo 14.30 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0404 (Suomi), 0200 883 464 (Ruotsi), 0800 279 7204 (Iso-Britannia) tai +44 (0)330 336 9412 (muut maat). Vahvistuskoodi on 750402. Ilmoittaudu webcastiin osoitteessa: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1154164&tp_key=c3de9cad8c 

Lisätietoja antavat:

Talousjohtaja Pekka Vähähyyppä, puhelin (09) 818 8550, pekka.vahahyyppa@finnair.com 
Talousviestintäpäällikkö Ilkka Korhonen, puhelin (09) 818 4705, ilkka.korhonen@finnair.com